ซีซีซาลอน เป็นงานพบปะพูดคุยของคนที่สนใจงานออกแบบ ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี วรรณกรรม ภาพยนตร์ และการเผยแพร่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นอย่างเสรีด้วยสัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์

ภาพตัวอย่างจาก ccSalon Bangkok

CC Salons are global, informal events focused on building a community of artists, developers, and creators of all kinds around Creative Commons licenses, standards, and technology. The first event took place in San Francisco in 2006 with the idea to replicate in other locations internationally. Since then salons have sprung up in cities around the world. Whether you’re familiar with Creative Commons or are brand new to the concepts behind it, we encourage you to check out a salon near you.

The format for each event varies based on the location, but the overall concept is simple. CC Salons are open forums for people who are interested in the issues surrounding Creative Commons and global participatory culture. If you’re interested in attending – check out the upcoming salons. If your city doesn’t have one – feel free to start your own. Check out the resources for starting your salon for extra info.

  • Chiang Mai Salon – June 12, 2010 @ MAD “What’s wrong with Creative Commons?”coming!
  • Bangkok Salon – September 12, 2009 @ TCDC “ดนตรี+ซีซี”