Category - ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

ค่ายฮักน้องครั้งที่ 13 “ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ”

ค่ายฮักน้องชมรมชาวเหนือมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครน้องที่ศึกษาในพื้นที่โรงเรียนภาคเหนือ ที่สนใจอยากศึกษาต่อระดับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล...

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

SIIT Open House 2017 เปิดรับสมัครรอบ 2 !!!

มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆ ไปกับค่ายนี้ น้องๆจะได้รู้ถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละสาขาวิชาใน SIIT ทั้งในเรื่องของการเรียน และอนาคตการทำงาน มาสัมผัสด้วยตัวของน้องๆ...

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 16 ตอน “Silp Silp Cool Cool เข้ามาดูศิลปากร”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจนำเสนอ.. "ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 16 ตอน Silp Silp Cool Cool เข้ามาดูศิลปากร" ชวนน้องๆ มาสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นศิลปากร...

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

SIIT Open House 2017 “ค่ายเปิดบ้าน SIIT ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2”

มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับค่ายนี้ น้องๆจะได้รู้ถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละสาขาวิชาใน SIIT ทั้งในเรื่องของการเรียน และอนาคตการทำงาน มาสัมผัสด้วยตัวของน้องๆ...

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

Open Nontri Camp 13 ค่ายเปิดรั้วนนทรี ม.เกษตรกำแพงแสน

ขอเชิญชวนน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ให้มากกว่าความรู้กับพวกเรา พบกับพวกเราได้ในวันที่ 8-12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...