ค่ายคอม/ไอที ค่ายแนะแนว

CS Festival 2017 ค่ายวิทยาการคอมฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ABAC

ค่ายแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

3-4 พฤศจิกายน 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 ตุลาคม 2560 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครเลย)

จำนวนที่รับ

200 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

[button color=”facebook” size=”medium” link=”https://www.facebook.com/Aucsfest” icon=”fa-facebook” target=”_blank”]สอบถามพี่ค่ายทาง Facebook[/button] [button color=”line” size=”medium” link=”http://line.me/ti/p/~@abac” icon=”fa-comment” target=”_blank”]Line @abac[/button]

[button color=”download” size=”medium” link=”http://www.facebook.com/codeplusplus” icon=”fa-download” target=”_blank”]สมัคร Code++[/button] [button color=”download” size=”medium” link=”http://www.facebook.com/AuTechSpark” icon=”fa-download” target=”_blank”]สมัคร TechSpark[/button] [button color=”download” size=”medium” link=”http://www.facebook.com/jammies.isl” icon=”fa-download” target=”_blank”]สมัคร Jammies[/button]

ค่าย “CS Festival 2017” จะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยแต่ละกิจกรรมจะมุ่งสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. Code++ Grand Challenge

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอัลกอริทึม (Algorithm Design) เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทางการคำนวณ (Computational Problem) โดยจะมีการแข่งขันเขียนโปรแกรม แก้โจทย์แบบเข้มข้น ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องแก้โจทย์ 6 ข้อ ภายในเวลา 6 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 วัน (3 ข้อ ต่อวัน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องมีทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ C/C++ และไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าค่ายอบรมเข้มคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สสวท. มาก่อน

2. AU TechSpark

เป็นกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง สำหรับในปีนี้นั้น โครงการ AU TechSpark จะได้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่สนใจพัฒนาโปรแกรมสมัยใหม่บน Desktop, Mobile และTablet โครงการนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวจากอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. Jammies

เป็นโรงการเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นโครงงานที่ใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ผู้ใช้งาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้หลักการและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ (Phototyping) และวิธีนำเสนอโครงงานเพื่อให้กระชับและเข้าใจง่าย (Soft Pitching) โดยสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นทีมได้ ทีมละ 1 – 3 คน