Category - ค่ายสุขภาพอื่นๆ

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Mini RES-BME-RSU (การทำวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต) รุ่น 1

Mini-BME-RSU จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศ...

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Pre Bme-RSU ครั้งที่ 7 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ BME ทำ Workshop เกี่ยวกับ...

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

“ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 13” คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาแล้วจ้ามาแล้วววว "ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 13" การติดเกาะครั้งใหม่ที่จะพาน้องๆ ไปหาคำตอบและไขข้อข้องใจ ว่าที่นี่ คณะสหเวชศาสตร์ เขาใช้ชีวิตกันอย่างไร?

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 6 ตอน Secret of Thirteen ความลับของเลข 13

ค่ายเปิดบ้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุข รวมถึงความสนุกสนานอีกมากมาย

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในค่ายนี้น้องจะได้พบกับกิจกรรมฐานวิชาชีพ กิจกรรมสนุกสนาน และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วมาสัมผัสประสบการณ์พร้อมค้นหาตัวเองว่าน้องเหมาะกับ Med Tech หรือ Radio...