CampHUB.in.th

ค่ายคนเปื้อนชอล์ก (KPC) ครั้งที่ 9 (Under the sea)

ค่ายที่จะนำน้องๆ สัมผัสและค้นหาความเป็นครูในตัวเอง สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน น้องๆ จะได้สัมผัสลมทะเลเย็นๆ ฟังเสียงคลื่นกระทบชายหาด สัมผัสชีวิตครูบางแสน ค่ายนี้มีดีกว่าที่คิด

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23-26 ธันวาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

19 ตุลาคม 2560

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดโดย

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นครู ไม่เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู สืบเนื่องมาจากค่านิยมในเรื่องค่าตอบแทนจึงทำให้เยาวชนส่วนใหญ่มองข้ามและให้ความสนใจกับอาชีพอื่นที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า ประกอบกับในปัจจุบันบุคคลที่มาเป็นครู ไม่มีอุดมการณ์ของความเป็นครูอย่างแท้จริง คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ผลิตครูมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต การเป็นครูที่ดีนั้นน้อยคนที่จะสามารถเป็นได้ การส่งเสริมให้เยาวชนมีความรัก ความศรัทธาและอยากจะประกอบอาชีพครู จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชน คณะกรรมการจึงเล็งเห็นถึงคุณค่าในวิชาชีพครูเป็นอย่างดี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 9 (Under the sea) ค่ายที่ให้มากกว่าความเป็นครู ได้สอนจริง ทำสื่อการสอนจริง กิจกรรมหลากหลาย ค่ายนี้แตกต่างที่น้องๆ จะได้สัมผัสลมเย็นๆ ริมทะเล ตื่นรับเสียงคลื่นกระทบชายหาด

BoZR

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

ปิดโหมดสีเทา