Category - ค่ายนิติ

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนว

Law Camp 9 ค่ายนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9

Law Camp 9 คือ ค่ายติวเก็บตัว เพื่อสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 4 วัน 3 คืน ที่น้องๆ จะได้ติวเข้ม ทุกวิชาที่ใช้สอบ พร้อมทั้งการจำลองสนามสอบจริงมาไว้ที่ค่าย...

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6 พบการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย พร้อมศึกษาดูงานที่ศาลปกครอง พิพิธภัณฑ์...

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนว

Pre-Camp TULP เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ ครั้งที่ 10

ค่ายที่เปิดโอกาศให้น้องๆ มัธยมปลายได้เข้ามาสัมผัสความเป็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ซึ่งในค่ายก็จะมีการแนะแนว...

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนว

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 20 (G-Camp#20)

ค่ายที่น้องๆ จะได้ค้นหาวิชาชีพกฎหมายที่ใช่ แนวทางการเตรียมตัว เตรียมพร้อมรับมือระบบสอบ TCAS 61 เจาะลึกแนวข้อสอบรับตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆ...

ค่ายติว ค่ายนิติ ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายสังคมศาสตร์

ค่ายสู้สอบตรง ครั้งที่ 2

ค่ายสู้สอบตรง ครั้งที่ 2 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เเละสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยทีมงานนักศึกษาธรรมศาสตร์ ติวฟรี ไม่มีการจัดเก็บค่าสวัสดิการ...