ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านค่ายจะได้รับ portfolio และสามารถนำไปประกอบการสมัคร SU-TCAS รอบที่ 1 ได้

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23 ตุลาคม 2560

ปิดรับสมัคร

19 ตุลาคม 2560

จำนวนที่รับ

40 คน

ระดับการศึกษา

ม.5 และ ม.6 (สายวิทย์-คณิต ต้องได้เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

[button color=”facebook” size=”medium” link=”https://www.facebook.com/matsesu/” icon=”fa-facebook” target=”_blank”]สอบถามพี่ค่ายทาง Facebook[/button] [button color=”download” size=”medium” link=”https://docs.google.com/a/silpakorn.edu/forms/d/19vqG2VsWdcV1YBQOVnFAWiV-X4R8zwm74h3L7Pvl8jI/edit?usp=sharing” icon=”fa-download” target=”_blank”]โหลดใบสมัครตรงนี้เลย![/button]

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจในบริบทของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในเชิงอุตสาหกรรม และได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งยังได้ Portfolio เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ในการสมัคร SU-TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม
09.00 – 10.00 น. แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในเชิงอุตสาหกรรม
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
15.00 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.10 – 16.00 น. กิจกรรมสันทนาการ นำโดยรุ่นพี่ที่ศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาฯ
16.00 – 16.30 น. มอบประกาศนียบัตร