Category - ค่ายดนตรี

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาเยาวชน

แคมป์เรียนร้อง เต้น การแสดง by G Vocal Studio GMM Grammy

Voice Dance Performance Camp by G Vocal Studio GMM Grammy สำหรับอายุ 6-13 ปี ความพิเศษครั้งนี้มาในแนวเพลงการ์ตูนดิสนีย์ ผสมผสานทั้งเพลง การเต้น และการแสดง...

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาเยาวชน

Junior Artist Camp

ค่ายศิลปินตัวน้อย อายุ 7-12 ปี ที่จะเสริมสร้างทักษะ การร้อง เล่น เต้น พูด และการแสดง ถ่ายทอดความรู้โดยคุณครูศิลปินที่มีประสบการณ์ทั้งในวงการเพลงและการสอน...

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาเยาวชน

ค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน 2017 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

MCGP Summer Music Camp “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น” เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี และสามารถดูแลตนเองได้

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาเยาวชน

Voice & Performance Camp แคมป์เรียนร้องเพลงและการแสดง

Voice&Performancce Camp แคมป์ปิดเทอมที่ส่งเสริมสำหรับผู้ที่รักในเสียงเพลง สำหรับน้องๆ อายุ 6-13ปี กับหลักสูตร 5 วัน ที่จะพัฒนาทักษะการร้องและการแสดงออกบนเวที...

ค่ายดนตรี เปิดบ้าน/นิทรรศการ

PGVIM Open Day 2016 รู้ลึก รู้จริง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM Open Day 2016 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รู้ลึก รู้จริง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา