Category - ค่ายพยาบาล

ค่ายพยาบาล เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ค่ายเปิดบ้านดอกปีบ ครั้งที่ 2 ตอน สานฝันเส้นทางสีขาว

ค่ายดีที่ควรบอกต่อ ค่ายเปิดบ้านดอกปีบ จัดเป็นครั้งที่ 2 ตอน สานฝันเส้นทางสีขาว ค่ายนี้จะทำให้น้องๆ รู้จักและรักวิชาชีพพยาบาลมากขึ้น...

ค่ายพยาบาล ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

NMU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อคนเมือง

ครั้งแรกของการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ที่จะทำให้น้องๆ ได้มาสัมผัสถึงอาชีพทางด้านสุขภาพโดยตรงกับพี่ๆ...

ค่ายพยาบาล เปิดบ้าน/นิทรรศการ

เปิดบ้านสานฝันสู่…พยาบาลทหารบก

มาแล้ววว.. กิจกรรม “เปิดบ้านสานฝันสู่…พยาบาลทหารบก” วันที่ 3 กรกฏาคมนี้ ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก น้องๆ คนไหนอยากเป็นพยาบาล ห้ามพลาด !! ปล...

ค่ายพยาบาล ค่ายวิทย์ ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

AU The BENS 2017

ค่ายแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโดย 4 คณะสายวิทย์ ม.เอแบค (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ระหว่างวันที่...

ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 ตอนทอฝันทางสีขาว

ขอต้อนรับน้องๆ สู่ค่ายที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้รู้จักตนเองมากขึ้น และเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความเป็นเกื้อการุณย์ของเรา...