ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

Pharm Camp UBU 2017 “เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร”

ไหนใครอยากเป็นเภสัชกรยกมือขึ้น!! เอ...แล้วเภสัชกรเขาทำอะไรกันบ้างนะ? ถ้าอยากรู้ล่ะก็ ลองเข้ามาดูใกล้ๆ สิ...ก้าวเข้ามาสู่ห้วงจักรวาลของพวกเรา มาเรียนรู้ ทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกพี่ๆ ที่ฟามแค้มกันนะ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

27-29 ตุลาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

10 ตุลาคม 2560

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดโดย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

[button color=”facebook” size=”medium” link=”https://www.facebook.com/pharmcampsubu/” icon=”fa-facebook” target=”_blank”]สอบถามพี่ค่ายทาง Facebook[/button] [button color=”download” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/0B1JCxkPVSyVQbjloTm5fX3NnWHM/view” icon=”fa-download” target=”_blank”]โหลดใบสมัครตรงนี้เลย![/button]

หลักการและเหตุผล

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นวิชาชีพที่มีความหลากหลายของบทบาททางวิชาชีพ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังตัดสินใจสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท และความสำคัญของวิชาชีพ

และให้นักเรียนฯ ที่สนใจจะเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนรู้ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรฯ รวมถึงการค้นคว้าหาความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต

ในการนี้ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดโครงการค่าย Pharm Camp UBU 2017 “เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้
  1. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม
  2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศ
    การเรียนการสอนภายในคณะเภสัชศาสตร์ และทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถูกต้องและเพียงพอในระดับเบื้องต้นสำหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อในอนาคต
  2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ทราบระบบการเรียนการสอนภายในคณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการสัมผัสบรรยากาศ และทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้สำหรับการเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต

About the author

FusePlus

พี่ชื่อฟิวส์ อยู่วิศวเคมี บางมด ปี 3 ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำแคมป์ฮับนะเออวววว์