Category - ค่ายรัฐศาสตร์

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว

ค่ายติวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (Singha Camp 3)

ค่ายติวเข้มเพื่อสอบตรงเข้า คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นค่ายเก็บตัว 3 วัน 2 คืนที่จะทำให้น้องๆ มีความพร้อมมากที่สุด ในทุกๆ วิชาที่ใช้สอบ อีกทั้งน้องๆ...

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากค้นหาตัวเอง มาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 8" ในค่ายไม่ได้มีแค่ด้านวิชาการ แต่ยังมีการจัดจำลองสถานการณ์...

ค่ายติว ค่ายนิติ ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายสังคมศาสตร์

ค่ายสู้สอบตรง ครั้งที่ 2

ค่ายสู้สอบตรง ครั้งที่ 2 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เเละสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยทีมงานนักศึกษาธรรมศาสตร์ ติวฟรี ไม่มีการจัดเก็บค่าสวัสดิการ...

ค่ายติว ค่ายรัฐศาสตร์

WANNABE TU ติวสอบตรง รัฐศาสตร์ มธ.

ข่าวดีมาก!! สำหรับๆน้องชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้ามพลาด! ม. 4เรียนได้ ม. 5เรียนดี ม.6ยิ่งต้องเรียน อยากเข้ารัฐศาสตร์ ติวแบบครบวงจร...

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว

ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 10 “The Power Ranger เมื่ออำนาจกลายร่าง”

ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นโครงการแนะแนวน้องๆ ม.ปลายที่มีความสนใจอยากรู้จักหรืออยากเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยสาระ ความสนุกสนาน...