Category - ค่ายสังคมศาสตร์

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนว

Arts Soc : สังคมฯ คนอักษร

เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย มาร่วม Arts Soc : สังคมฯ คนอักษร ค่ายที่จะพาน้องๆ มารู้จักกับภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ เล่น...

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสังคมศาสตร์

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ไม่เกิน 25 ปี เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน และสันติวิธี...

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ค่ายใหญ่ 12) “สิพาน้องหล้า ไปเลาะอุดร”

ค่ายที่พาน้องๆ นักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของไทยยังสถานที่จริง! โดยในปีนี้เราจัดขึ้นที่จังหวัด "อุดรธานี"...

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนว

ค่ายสังคมสงเคราะห์สัญจรครั้งที่ 61 จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายสังคมสงเคราะห์สัญจร เป็นค่ายของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นำเหล่าคนคนดีบ้าง บ้าบ้าง ลงไปให้ความสนุกและสาระกับน้องๆ

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนว

Pre-Camp เปิดรังนกฮูก วิทยาลัยสหวิทยาการ ครั้งที่ 3 “Awake Owl”

- Awake Owl - ค่ายที่จะปลุกให้น้อง ตื่นจากความฝันมาสัมผัสและรู้จักกับวิทยาลัยสหวิทยาการมากขึ้น มาปลุกความรู้ ความฝัน กันได้ที่ค่ายเปิดรังนกฮูกครั้งที่ 3...