Tag - มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว

Medicine BUU Open House 2016 ตอน “Medi(sea)n Cruise”

ในค่ายนี้เราจะพาน้องๆล่องเรือสำราญไปกับพี่ๆ นิสิตแพทย์ ม.บูรพา ให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงการเรียน การสอบ การใช้ชีวิต การทำงาน น้องๆ...

Medicine World เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว เปิดบ้าน/นิทรรศการ

Medicine World เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนหมอต้องเจอกับอะไรบ้าง ? แล้วเราอยากเป็นหมอจริงๆหรือเปล่า ? หาคำตอบได้ที่งานนี้เลยค่ะ :) "Medicine World กระเทาะเปลือกหมอ" เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์...

โครงการค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4
ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

โครงการค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์...