Tag - ม.รัฐบาล

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 1

ข่าวดีมาแล้วจ้า!!!! กิจกรรม “เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่1” ที่จัดขึ้นโดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์-คณิต...

ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 ตอนทอฝันทางสีขาว

ขอต้อนรับน้องๆ สู่ค่ายที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้รู้จักตนเองมากขึ้น และเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความเป็นเกื้อการุณย์ของเรา...

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560

เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร ผ่านการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย...

ค่ายครู ค่ายแนะแนว

ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกคน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย2 โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

PHARMACY CAMP 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเภสัชฯเรียนอะไรบ้าง เป็นเภสัชกรต้องทำอะไรบ้าง จบมาจะทำงานอะไรดี?? ดินแดนแห่งนี้ มีเรื่องราวมากมายที่น้องยังไม่รู้ ดินแดนแห่งนี้ มีคำตอบรอน้องๆ อยู่...