Tag - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนว

ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 21

ค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายวิชาการ เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อเติมฝัน เติมแรงบันดาลใจให้น้องๆ มีเป้าหมายชีวิต มีความฝันที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย...

ค่ายทันตะ ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว

ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 6

ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ต้องการที่จะจุดไฟฝันให้ลุกขึ้นอีกครั้ง และเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในคณะคณะที่ต้องการ โดย พี่ๆ...

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 23 (BIOCAMP 23rd)

ค่ายเยาวชนชีววิทยาครั้งที่ 23 - ฺBIOCAMP 23rd ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆชั้น ม.4-6 ได้เปิดประสบการณ์การทำ LAB จากตัวอย่างจริง ทดลองจริงร่วมกับเพื่อนๆและพี่ๆ...

ค่ายติว ค่ายศิลปกรรม ค่ายสุขภาพอื่นๆ

ติวน้องพู่กันแพทย์คร้ังที่ 6 ตอน THE LUMOS จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์

มาแล้ว! โครงการค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 6 ตอน "The Lumos จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์ " สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...