Tag - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์

INTRO จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ (ค่ายติวออกแบบภายใน มจพ.)

Intro จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ ค่ายติวที่จะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อ สาขาออกแบบภายใน จุดเริ่มต้นง่ายๆขึ้นอยู่ที่ตัวคุณ

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิศวะ

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 11 E-camp 2017 @KMUTNB

มาแล้วกับการเปิดรับสมัครค่ายอีแคมป์ 2017 สำหรับน้องๆ ระดับ "ม.ต้น" ที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม...

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์

FANTASTIC TECT ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

FANTASTIC TECT ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค่ายติวที่ให้มากกว่าความรู้ มากกว่าความสนุก อยากจะให้น้องๆ...

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์

ติวติดภัณฑ์ ตอน ‘โพดักผลักดัน’

กลับมาอีกครั้ง!! ติวติดภัณฑ์ ตอน "โพดักผลักดัน"ติวฟรี!!! ออกแบบผลิตภัณฑ์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มติวตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560

ค่ายคอม/ไอที ค่ายแนะแนว

Robot Camp KMUTNB ค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน สมัครด่วน! ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25...