Tag - มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว

ค่าย B.E.C. Open House 2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.4-ม.5 ทั่วประเทศ ที่สนใจในคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ BEC Open House พบกับกิจกรรมทั้ง 5...

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 -Med Camp 18th-

ชีวิตจริงของการเรียนในคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างไร? การสอบเข้าแพทย์คือเส้นทางที่แท้จริงของชีวิตเราหรือไม่? หาคำตอบให้ทุกข้อสงสัยของน้องๆได้ใน...

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ประกวดแข่งขัน

Triple T Junior Camp ครั้งที่ 17

น้องๆ จะได้พบกับการแข่งขันสะพานกระดาษ ที่มาพร้อมกับ ความสนุก ความฮา เสียงหัวเราะ และมิตรภาพที่ไม่เคยได้จากที่ไหน...