Tag - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[หมดเขตแล้ว] นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “มัลติพิกเซล : Multipixel”

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม...

ค่ายติว

[หมดเขตแล้ว] โครงการ Rye Rmutt เส้นทางสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดติวให้โอกาสสำหรับน้องๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่อยากเข้า มทร. ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนสอบ มีทั้งความรู้และความสนุกที่รอน้องๆ...

ค่ายติว

[หมดเขตแล้ว] โครงการ Rye Rmutt เส้นทางสู่ความสำเร็จ ม.ราชมงคลธัญบุรี

โครงการที่จะสานฝันน้องๆ ที่อยากศึกษาต่อให้เป็นจริง โดยน้องๆ จะได้รับความรู้ เนื้อหาแน่นตรงประเด็นข้อสอบ ควบคู่กับกิจกรรมที่มีสาระและสนุกสนานไม่เหมือนค่ายไหนๆ...

ค่ายติว ค่ายนิเทศ

[ปิดรับสมัครแล้ว] Fire Up จุดความคิด ฟิตเตรียมสอบ

ค่ายติว " Fire up " จุดความคิด ฟิตเตรียมสอบ
เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจศึกษาต่อในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เพาะช่าง
ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวน !!

ค่ายติว ค่ายธุรกิจและการเงิน

[ปิดรับสมัครแล้ว] ติวฟรี RYE’11

โครงการติวฟรีสำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับโครงการ RYE (Road Map To Young Executive)...