Tag - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายศิลปกรรม ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนว

IN’T On AT ค่ายแนะแนวศิลปะการออกแบบภายในและวาดเส้น

ค่ายแนะแนวสำหรับน้องๆ ช่วงอายุ 15-18 ปีที่สนใจศิลปะการออกแบบภายใน และการวาดเส้น จัดโดยพี่ๆปี 2 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิยาลัยศิลปากร...

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนว

Arts Soc : สังคมฯ คนอักษร

เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย มาร่วม Arts Soc : สังคมฯ คนอักษร ค่ายที่จะพาน้องๆ มารู้จักกับภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ เล่น...

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ รู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุ และได้รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ค่ายใหญ่ 12) “สิพาน้องหล้า ไปเลาะอุดร”

ค่ายที่พาน้องๆ นักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของไทยยังสถานที่จริง! โดยในปีนี้เราจัดขึ้นที่จังหวัด "อุดรธานี"...

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 16 ตอน “Silp Silp Cool Cool เข้ามาดูศิลปากร”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจนำเสนอ.. "ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 16 ตอน Silp Silp Cool Cool เข้ามาดูศิลปากร" ชวนน้องๆ มาสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นศิลปากร...