Tag - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

International Engineering Youth Camp SUT ค่ายวิศวะอินเตอร์ ม.สุรนารี

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ ค่ายวิศวะ Inter ของมทส. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พบกับกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม Campus Tour...

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายวิศวะ’สุรนารี #4 รอบที่ 2

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมค่ายวิศวะ'สุรนารี ครั้งที่ 4 รอบที่ 2 ใน 5 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมโทรคมนาคม / เทคโนโลยีธรณีและปิโตเลียม /...

ค่ายการบิน ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายสานฝันการบิน SUT Aviation camp #5

เครื่องบิน บินได้อย่างไร ??? เป็นคำถามที่คาใจใครหลายๆคน ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด!!! ห้ามพลาด!!!!

ค่ายสานฝันการบินครั้งที่ 4 SUT Aviation Camp
ค่ายการบิน ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายสานฝันการบินครั้งที่ 4 SUT Aviation Camp

จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจการทำเครื่องบินบังคับวิทยุและอยากรู้ว่าเครื่องบินบินได้อย่างไร พบกับกิจกรรมสนุกสนาน นานาสาระ กิจกรรมดีดีแบบนี้...