Category - ค่ายภาษา

ค่ายภาษา

Ultimate English Camp

Ultimate English Camp 2017 ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วม โดยจะได้ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน...

ค่ายติว ค่ายภาษา

Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE) รุ่นที่ 23

กลับมาอีกครั้งกับค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal ค่ายติวสรุปภาพรวมของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนมา 12 ปี ให้เข้าใจได้ง่ายๆ ภายในวันเดียว!

ค่ายภาษา

New Zealand Summer 2018 in Auckland

โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ประเทศ New Zealand 4 สัปดาห์ เรียนจริงในโรงเรียนมัธยมที่เมือง Auckland เที่ยวเต็มอิ่มกับสถานที่สุดฮิต, ท่องเที่ยวตามรอย Load of the Ring...