Category - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ร่วมเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน กับ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ค่ายอนุรักษ์

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์”

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชวนเยาวชน ร่วมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค...

ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่สนใจ กิจกรรมดี ๆ มาถึงแล้ว! ร่วมสร้างประสบการณ์และความทรงจำร่วมกันกับเรา ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26

ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 27 ม.มหิดล

ค่ายเยาวชนสำหรับน้องม.ปลายทุกคนที่รักในสีเขียว มาเปิดใจรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกัน และคุณจะรู้ว่า "การอนุรักษ์" ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ไปวันๆ พี่ๆ รอต้อนรับน้องๆ...

ค่ายอนุรักษ์

Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ในหัวข้อ Bird in city (นกในเมือง)

มารวมเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะไปกับพวกเรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจ ธรรมชาติ...